Factory default
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
232
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
start
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DL-standard Code ID
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Even parity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RTS/CTS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7databits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1stop
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2400bps
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
expand ean8->ean13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exit & Save
När du skriver ut se till att markera så att du får med bakgrundsfärg och bilder.